Online coach zeer succesvol

Organisatievernieuwing door sociaal leren

30 JUNI 2010, APELDOORN, NEDERLAND
Samenvatting
Blended Coaching Consultancy heeft in 2010 maar liefst 500 managers en specialisten opgeleid met 'het nieuwe werken'. Deelnemers aan deze opleiding kwamen uit TAUW, Purple Blue, Renault Trucks Benelux, Defensie PVKL, Netto Plus, Ferm en Upper Deck International. Coachend Leiderschap aan generaties is daarbij een belangrijke loot aan de boom. Op dit moment start een klas met deelnemers van de ECABO en Honeywell om aan deze ontwikkelingen van de organisatie inhoud te geven.

Drie maanden lang werkt iedere deelnemer elke week een aantal uren via het internet met een e-coach. Daardoor wordt een mix van leren op afstand vanaf de traditionele werkplek, de flexwerkplek of vanuit huis gerealiseerd. Online coaching vindt plaats in combinatie met korte interventies van zo’n drie uur en met praktijkstudie.

 

Positieve effecten

Duurzaamheid, energiebesparing en het verminderen van het aantal reisuren hebben gezamenlijk een aantoonbaar positief effect op de deelnemers. De groep bestaat uit deelnemers met MBO+/HBO en Universitair niveau. Het nieuwe werken en leiding geven aan generaties is gebouwd op de Microsoft Sharepoint omgeving die overal ter wereld bereikbaar is. Deelnemers aan deze opleiding kwamen uit TAUW, Purple Blue, Renault Trucks Benelux, Defensie PVKL, Netto Plus, Ferm en Upper Deck International. Coachend Leiderschap levert in deze bedrijven en organisaties een belangrijke rol. Zeer recent is een klas gestart met deelnemers van de ECABO en Honeywell. Zij geven inhoud aan de ontwikkelingen op het gebied het nieuwe werken en leidinggeven van de organisatie.

 

Andere aanpak

“Blended Coaching, organisatievernieuwing door sociaal leren, is interessant voor iedereen die talentontwikkeling in zijn of haar organisatie in lijn wil brengen met de bedrijfsstrategie en/of een omslag wil realiseren naar nieuwe werkmethoden.” Dat stellen ontwikkelaars Aldert van Buuren en Rob Remie. “Organisaties of bedrijven kunnen het competitieve vermogen van hun bedrijf vergroten met blended coaching.” Kern is het gegeven dat werknemers leven en werken in een multimediale informatiemaatschappij die 24 uur per dag nieuws, achtergronden en meningen spuit. Opmerkelijk is dat de rol van een organisatieadviseur bij geplande gedragsverandering eigenlijk hetzelfde is gebleven. Blended Coaching biedt de organisatie de mogelijkheid om het leerproces te volgen en in lijn te brengen met de strategie waarin de meest efficiënte en persoonlijke leermethode wordt benut. Bij Blended Coaching is het uitgangspunt dat medewerkers zelf bepalen wanneer, hoe, waar en in welk tempo ze leerstof tot zich nemen. Ook delen ze on- en offline leerervaringen. Een ander kenmerk van sociaal leren is dat ‘doen’ belangrijk is in plaats van alleen theoretische kennis op te doen.

Citaten
"Teams die het Blended Coaching accountmanagement traject gevolgd hebben scoren beter in cross-selling en Multi-level selling bij de klant." Drs. R. Salman, HR Officer Tauw BV
"Door gedegen onderzoek werd voor het eerst een duidelijk overzicht van de veelheid van ontwikkelingsprojecten gecreëerd: de voorwaarde voor keuze en focus."" Mark Popelier, Directeur Allmark
"De consultants zijn effectief en snel als het om organisatieverandering gaat." Drs. Harm Blaak, Watson Wyatt Consulting
"De voordelen: deelnemers zijn niet lang van de werkvloer - kostenbesparend, workshops vinden plaats op de eigen werkvloer – kosten sparend en geen onnodige reistijden, leer en lesstof is deels maatwerk – verandering van gedrag in lijn brengen met organisatiedoelen, metingen van gedragsverandering en bedrijfsresultaten" Floris Nicolai, opleidingskundig consultant
"Voor Tauw heeft het NoGame, in combinatie met andere opleidingen binnen onze Tauw University, werkelijk bijgedragen aan de ontwikkeling naar een klantgericht bedrijf. In de toekomst verwachten wij dat het programma een bijdrage kan blijven leveren in onze organisatie ontwikkeling. Dat vraagt maatwerk, maar met de consultants zijn wij permanent in gesprek over de juiste propositie van het NoGame" Ing. Ad Bonneur, Directeur Tauw BV
Afbeeldingen
Contactpersonen
Over Blended Coaching Consultancy

Blended Coaching – organisatievernieuwing door sociaal leren - is voor iedereen die talentontwikkeling in zijn of haar organisatie in lijn wil brengen met de bedrijfsstrategie, een transitie wil maken naar nieuwe werkmethoden, alles wil weten van nieuwe leer- en coachingsmethodieken en hoe organisaties het competitieve vermogen van hun bedrijf kunnen vergroten.

Het basisprincipe is dat werknemers zich tegenwoordig bevinden in een 24/7 informatiemaatschappij en gewend zijn te manoeuvreren in een multimediale omgeving. Voorheen werden de krant of het journaal als enige bron van waarheid beschouwd. Tegenwoordig zijn werknemers gewend zelf naar informatie te zoeken. Hiervoor gebruiken ze informatiedragers en -kanalen als audio, video, internet, chatten, sharing en selfpublishing. De rol van een organisatieadviseur bij geplande gedragsverandering is echter dezelfde gebleven. En werknemers doorlopen nog steeds dezelfde fasen bij leren en ontwikkelen. De inhoud van de fasen is echter persoonlijk en welke mix van methodieken en middelen werkt, verschilt per persoon. Zo is het principe van ‘Blended Coaching’ ontstaan met voor iedereen een eigen mix. Blended Coaching biedt de organisatie ook de mogelijkheid om het leerproces te volgen en te sturen in lijn met de strategie. Dit resulteert in de meest efficiënte, persoonlijke leermethode.

‘Blended Coaching’ gaat ervan uit dat medewerkers zelf bepalen wanneer, hoe, waar en in welk tempo ze leerstof tot zich nemen. Daarnaast delen ze on- en offline hun leerervaringen met elkaar. Een ander kenmerk van sociaal leren is ‘leren door te doen’ in plaats van door alleen theorie tot zich te nemen.

Het nieuwe informatietijdperk vraagt om een andere leermethode. Veel organisaties houden vast aan de traditionele manier: een boek waarin alle theorie te vinden is. Maar door de inzet van huidige middelen als internetapplicaties, sociale netwerken en mobiele apparatuur zijn er veel meer mogelijkheden om leerstof tot je te nemen. Deze manieren zijn veel efficiënter.